Kıdem tazminatında fonlu sistem

Paylaş:

Kıdem tazminatında fonlu sisteme geçilmesi için yapılan çalışmalar tamamlandı. Bu fona yeni işe girenler zorunlu dahil olmakla birlikte devlette fon için katkıda bulunacak.

İşvereni ve çalışanı ilgilendiren fonlu sistemin maddelerini yakından inceleyelim.

* Her çalışanın bir fon hesabı olacak.

* Yeni işe başlayanlar zorunlu olarak bu fona dahil edilecek.

* Mevcut çalışanlar veya emekliliğine az zaman kalanlar çalışanlar isterlerse fona girmeyecek.

* Çalışanın geriye dönük haklarının korunması için, işveren ile çalışanın anlaşması durumunda kıdemler fona aktarılabilecek.

* İşsizlik fonundan, kurulacak kıdem tazminatı fonuna aktarım olmayacak.

* İşveren, çalışanı için ödeyeceği kıdem tazminatı tutarını çalışanın fon hesabına yatıracak.İşve-rene aktarım için belirli süre tanınacak.

* Çalışan kendi isteğiyle işten ayrılsa bile kıdem tazminatına hak kazanacak.

* Çalışanın her bir yıl için hak kazanacağı 30 günlük kıdem korunarak işverenin de rahatlaması için prim yükünü hafifletmek için devlet miktarını daha belirlemese de fona katkıda bulunacak.

* Kıdem tazminatı fonu sisteminde çalışanlar kıdeminin yatıp yatmadığını ve ne kadar birikimi olduğunu internet üzerinden takip edebilecek.

* Çalışan 1 günde çalışsa, 5 günde çalışsa bu süre içinde hak ettiği tazminat miktarı fona yatırılacak.

* Yeni sistemde şirket zora düşse, iflas etse de çalışanın kıdemi yanmayacak.

* İşveren ile çalışan karşı karşıya gelmemesi için kıdem tazminatı fonun garantörü devlet olacak.

* Çalışanın işten ayrılması, işten atılması ya da iş değiştirmesi durumunda kıdem açısından sorun olmayacak, fon hesabı çalışanın adına olduğu için işveren bu hesaba dokunamayacak.

* Çalışan, kıdem tazminatı fonunda biriken parasına belirli bir süre çalışılması ve prim ödenmesi halinde almaya hak  kazanacak ama tamamını aynı anda alamayacak.

* Emeklilik hakkı elde eden çalışan fonda ki tüm parasını çekebilecek.

* Çalışanın vefatı halinde kıdem tazminatı fonundaki parası mirasçılarına ödenebilecek.