işsizlik maaşı alma şartları

Paylaş:

sgkİşsizlik maaşı almak için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun belirli maddelerine göre bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalı olması gerekiyor. Bu maddeler;

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar, Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı iş yerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler işsizlik sigortasının kapsamında sayılmaktadır.

 

bolme

 

İşsizlik maaşı alma koşulları nelerdir;

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,
  • Son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurulması gerekmektedir.

bolme

 

 

İşsizlik maaşı ödeme süresi; Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

  • 600 gün (20 ay) sigortalı olarak çalışan sigortalı işsizlere 180 gün (6 ay),
  • 900 gün (30 ay) sigortalı olarak çalışan sigortalı işsizlere 240 gün (8 ay),
  • 1080 gün (36 ay) sigortalı olarak çalışan sigortalı işsizlere 300 gün (10 ay),

süre ile işsizlik maaşı verilmektedir.

 

Son 120 günde içinde kesinti sayılmayan durumlar;

Hizmet durumları sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdinin devam etmesiyle birlikte; Hastalık, Ücretsiz izin, Disiplin cezası, Gözaltına alınma, Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, Kısmi istihdam, Grev, Lokavt, Genel hayatı etkileyen olaylar, Ekonomik kriz, Doğal afet
gibi nedenlerden dolayı ayrıca iş yerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.

 

İşsizlik maaşı hak kazanan işsizler T.C. Kimlikleri ile birlikte her hangi bir PTT şubesine giderek işsizlik ödemelerini alabilirler.

 

Kaynak: İŞKUR

 

 

bolme