Paylaş:

WHM/Cpanel de oluşturduğunuz bir siteye FTP  den erişim sağlamak istediğinizde bağlantıda MLSD bölümünde askıda kalıyorsa ve zaman aşımı hatası veriyorsa,

sunucunuza SSH erişimi yaparak aşağıda ki kodlamaları sırası ile uygulamanız durumunda FTP erişiminiz de bağlanma sorunu ortadan kalkacaktır.

 

1.  modprobe ip_conntrack_ftp

 

2.  iptables -A INPUT -p tcp -m tcp -m state –dport 30000:60000 –sport 1024:65535 –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

 

 

 

bolme

boduroglu

boduroglu

Blogda yer alan yazıları, öğrendiklerimi kayıt altına almak ve başkalarına da yardımcı olmak amacı ile yayınlıyorum.