Outlook Hata Mesajları

Paylaş:

Microsoft Office Outlook veya Outlook Express’de e-posta iletileri göndermeye veya almaya çalıştığınızda, aşağıdakilerden birine benzeyen bir hata iletisi alabilirsiniz:

HATA KODU    HATA TÜRÜ                      AÇIKLAMA

———-   ————————       ———————————

0x800CCC00   LOAD_SICILY_FAILED             Kimlik Doğrulama yüklenemedi.

0x800CCC01   INVALID_CERT_CN                Sertifika içeriği geçersiz.

0x800CCC02   INVALID_CERT_DATE              Sertifika tarihi geçersiz.

0x800CCC03   ALREADY_CONNECTED              Kullanıcı zaten bağlı.

0x800CCC04   CONN

0x800CCC05   NOT_CONNECTED                  Sunucuya bağlı değil.

0x800CCC06   CONN_SEND

0x800CCC07   WOULD_BLOCK

0x800CCC08   INVALID_STATE

0x800CCC09   CONN_RECV

0x800CCC0A   INCOMPLETE                     İletiyi karşıdan yükleme işlemi tamamlanmadı.

0x800CCC0B   BUSY                           Sunucu veya posta teslim aracı meşgul.

0x800CCC0C   NOT_INIT

0x800CCC0D   CANT_FIND_HOST                 Sunucu bulunamıyor.

0x800CCC0E   FAILED_TO_CONNECT              Sunucuya bağlanılamıyor.

0x800CCC0F   CONNECTION_DROPPED             Bağlantı kapalı.

0x800CCC10   INVALID_ADDRESS                Sunucu adresi tanımıyor.

0x800CCC11   INVALID_ADDRESS_LIST           Sunucu posta listesini tanımıyor.

0x800CCC12   SOCKET_READ_ERROR              WINSOCK isteği gönderilemiyor.

0x800CCC13   SOCKET_WRITE_ERROR             Winsock yanıtı okunamıyor.

0x800CCC14   SOCKET_INIT_ERROR              Winsock başlatılamıyor.

0x800CCC15   SOCKET_CONNECT_ERROR           Windows Socket açılamıyor.

0x800CCC16   INVALID_ACCOUNT                Kullanıcı hesabı tanınmıyor.

0x800CCC17   USER_CANCEL                    Kullanıcı işlemi iptal etti.

0x800CCC18   SICILY_LOGON_FAILED            Oturum açılamadı.

0x800CCC19   TIMEOUT

0x800CCC1A   SECURE_CONNECT_FAILED          Güvenli Yuva Katmanı (SSL) kullanılarak bağlanılamıyor.

 

WINSOCK Hataları

—————-

 

HATA KODU    HATA TÜRÜ                      AÇIKLAMA

———-   ————————       ————————————

0x800CCC40   WINSOCK_WSASYSNOTREADY         Ağ alt sistemi kullanılamıyor.

0x800CCC41   WINSOCK_WSAVERNOTSUPPORTED     Windows Sockets bu uygulamayı destekleyemiyor.

0x800CCC42   WINSOCK_WSAEPROCLIM

0x800CCC43   WINSOCK_WSAEFAULT              Hatalı adres.

0x800CCC44   WINSOCK_FAILED_WSASTARTUP      Windows Sockets yüklenemiyor.

0x800CCC45   WINSOCK_WSAEINPROGRESS         İşlem sürüyor. Bu hata, engelleme işlemi yürütülürken bir Windows Sockets API’sı çağrılırsa oluşur.

 

Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) Hataları

———————————————

 

HATA KODU    HATA TÜRÜ                      AÇIKLAMA

———-   ————————       ———————————

0x800CCC60   SMTP_RESPONSE_ERROR            Geçersiz yanıt.

0x800CCC61   SMTP_UNKNOWN_RESPONSE_CODE     Bilinmeyen hata kodu.

0x800CCC62   SMTP_500_SYNTAX_ERROR          Söz dizimi hatası verildi.

0x800CCC63   SMTP_501_PARAM_SYNTAX          Parametre sözdizimi yanlış.

0x800CCC64   SMTP_502_COMMAND_NOTIMPL       Komut uygulanamadı.

0x800CCC65   SMTP_503_COMMAND_SEQ           Komut sıralaması düzgün değil.

0x800CCC66   SMTP_504_COMMAND_PARAM_NOTIMPL Komut uygulanamadı.

0x800CCC67   SMTP_421_NOT_AVAILABLE         Komut kullanılamıyor.

0x800CCC68   SMTP_450_MAILBOX_BUSY          Posta kutusu kilitli ve meşgul.

0x800CCC69   SMTP_550_MAILBOX_NOT_FOUND     Posta kutusu bulunamadı.

0x800CCC6A   SMTP_451_ERROR_PROCESSING      İsteğin yürütülmesinde hata.

0x800CCC6B   SMTP_551_USER_NOT_LOCAL        Kullanıcı posta kutusu biliniyor, ancak posta kutusu bu sunucuda değil.

0x800CCC6C   SMTP_452_NO_SYSTEM_STORAGE     İletileri depolayacak yer yok.

0x800CCC6D   SMTP_552_STORAGE_OVERFLOW      Depolama sınırı aşıldı.

0x800CCC6E   SMTP_553_MAILBOX_NAME_SYNTAX   Posta kutusu adı sözdizimi geçersiz.

0x800CCC6F   SMTP_554_TRANSACT_FAILED       İşlem başarısız.

0x800CCC78   SMTP_REJECTED_SENDER           Gönderen tanınmıyor. Bu, Yanıtla alanında hatalı e-posta adresi olmasından kaynaklanır.

0x800CCC79   SMTP_REJECTED_RECIPIENTS       Sunucu alıcıları reddetti.

0x800CCC7A   SMTP_NO_SENDER                 Gönderen adresi belirtilmedi.

0x800CCC7B   SMTP_NO_RECIPIENTS             Alıcı belirtilmedi.

 

Postane İletişim Kuralları sürüm 3 (POP3) Hataları

————————————————–

 

HATA KODU    HATA TÜRÜ                      AÇIKLAMA

———-   ————————       ————————————

0x800420CB   POP3_NO_STORE                  Posta sunucuda depolanamıyor.

0x800CCC90   POP3_RESPONSE_ERROR            İstemci yanıtı geçersiz.

0x800CCC91   POP3_INVALID_USER_NAME         Geçersiz kullanıcı adı veya kullanıcı bulundu.

0x800CCC92   POP3_INVALID_PASSWORD          Hesabın parolası geçersiz.

0x800CCC93   POP3_PARSE_FAILURE             Yanıt yorumlanamıyor.

0x800CCC94   POP3_NEED_STAT                 STAT Komutu gerekli.

0x800CCC95   POP3_NO_MESSAGES               Sunucuda ileti yok.

0x800CCC96   POP3_NO_MARKED_MESSAGES        Almak üzere işaretlenen ileti yok.

0x800CCC97   POP3_POPID_OUT_OF_RANGE        İleti Kimliği aralık dışında.

 

HTTP Postası Hatası

——————-

 

HATA KODU    HATA TÜRÜ                      AÇIKLAMA

———-   ————————       ——————————–

0x800CCC31                                  Hatalı İstek Yapılandırması Hatalı

veya yanlış biçimlendirilmiş istek.

 

 

Ağ Haber Aktarım Protokolü (NNTP) Hataları

——————————————

 

 

HATA KODU    HATA TÜRÜ                      AÇIKLAMA

———-   ————————       ———————————

0x800CCCA0   NNTP_RESPONSE_ERROR            Haber sunucusu yanıtı hatası.

0x800CCCA1   NNTP_NEWGROUPS_FAILED          Haber grubu erişimi başarısız.

0x800CCCA2   NNTP_LIST_FAILED               Sunucuya gönderilen LIST komutu başarısız.

0x800CCCA3   NNTP_LISTGROUP_FAILED          Liste görüntülenemiyor.

0x800CCCA4   NNTP_GROUP_FAILED              Grup açılamıyor.

0x800CCCA5   NNTP_GROUP_NOTFOUND            Grup sunucuda yok.

0x800CCCA6   NNTP_ARTICLE_FAILED            İleti sunucuda yok.

0x800CCCA7   NNTP_HEAD_FAILED               İleti üstbilgisi bulunamadı.

0x800CCCA8   NNTP_BODY_FAILED               İleti gövdesi bulunamadı.

0x800CCCA9   NNTP_POST_FAILED               Sunucuya gönderilemiyor.

0x800CCCAA   NNTP_NEXT_FAILED               Sonraki ileti açılamıyor.

0x800CCCAB   NNTP_DATE_FAILED               Tarih görüntülenemiyor.

0x800CCCAC   NNTP_HEADERS_FAILED            Üstbilgiler görüntülenemiyor.

0x800CCCAD   NNTP_XHDR_FAILED               MIME üstbilgileri görüntülenemiyor.

0x800CCCAE   NNTP_INVALID_USERPASS          Geçersiz kullanıcı veya parola.

 

 

Uzaktan Erişim Hizmeti (RAS) Hataları

————————————-

 

HATA KODU    HATA TÜRÜ                      AÇIKLAMA

———-   ————————       ——————————

0x800CCCC2   RAS_NOT_INSTALLED              RAS/DUN yüklü değil.

0x800CCCC3   RAS_PROCS_NOT_FOUND            RAS/DUN işlemi bulunamadı.

0x800CCCC4   RAS_ERROR                      RAS/DUN hatası verildi.

0x800CCCC5   RAS_INVALID_CONNECTOID         Bağlantı simgesi bozuk veya yok.

0x800CCCC6   RAS_GET_DIAL_PARAMS            Çevirme ayarlarını alma hatası.

 

 

Internet İleti Erişim Protokolü (IMAP) Hataları

———————————————–

 

HATA KODU    HATA TÜRÜ                      AÇIKLAMA

———-   ————————       —————————–

0x800CCCD1   IMAP_LOGINFAILURE              Oturum açılamadı.

0x800CCCD2   IMAP_TAGGED_NO_RESPONSE        İleti etiketli.

0x800CCCD3   IMAP_BAD_RESPONSE              İsteğe verilen yanıt geçersiz.

0x800CCCD4   IMAP_SVR_SYNTAXERR             Sözdizimi hatası.

0x800CCCD5   IMAP_NOTIMAPSERVER             IMAP sunucusu değil.

0x800CCCD6   IMAP_BUFFER_OVERFLOW           Arabellek sınırı aşıldı.

0x800CCCD7   IMAP_RECVR_ERROR               Kurtarma hatası.

0x800CCCD8   IMAP_INCOMPLETE_LINE           Eksik veri.

0x800CCCD9   IMAP_CONNECTION_REFUSED        Bağlantıya izin verilmiyor.

0x800CCCDA   IMAP_UNRECOGNIZED_RESP         Yanıt tanınmıyor.

0x800CCCDB   IMAP_CHANGEDUID                Kullanıcı Kimliği değiştirilmiş.

0x800CCCDC   IMAP_UIDORDER                  User ID komutu başarısız.

0x800CCCDD   IMAP_UNSOLICITED_BYE           Beklenmedik bir şekilde bağlantı kesilmesi.

0x800CCCDE   IMAP_IMPROPER_SVRSTATE         Geçersiz sunucu durumu.

0x800CCCDF   IMAP_AUTH_NOT_POSSIBLE         İstemciye yetki verilemiyor.

0x800CCCE0   IMAP_OUT_OF_AUTH_METHODS       Başka yetkilendirme türü yok.

 

 

bolme